Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych  i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych etapach zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oferujemy Państwu usługę opracowania i wdrożenia dokumentacji Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji. Dokumentacje dostosowujemy indywidualnie do działalnosci podmiotu.

Opracowujemy przy współpracy z Państwem rejestry czynności i kategorii przetwarzania.

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor.

 

 

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie analizy i szacowania ryzyka.

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor, który pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka według metody rozszerzonej wg PN-ISO/IEC-27005 dla każdej czynności przetwarzania.

Definiowalne mechanizmy ryzyka (prawdopodobieństwo oraz skutek) pozwalają sprostać specyfice każdego podmiotu oraz uwzględnią zakres, cele przetwarzania, rodzaj danych, a także wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe podmiotu.

 

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie reagowania na incydenty.

Pomożemy sporządzić raport z określeniem oceny naruszenia wagi.

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor.

 

IOD - Audyt, Consulting, Outsourcing

Beata Lewandowska

+ 48 692 432 847
biuro@iodopila.pl