Consulting

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych etapach zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie analizy i szacowania ryzyka.

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor, który pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka według metody rozszerzonej wg PN-ISO/IEC-27005 dla każdej czynności przetwarzania.

Definiowalne mechanizmy ryzyka (prawdopodobieństwo oraz skutek) pozwalają sprostać specyfice każdego podmiotu oraz uwzględnią zakres, cele przetwarzania, rodzaj danych, a także wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe podmiotu.

analiza ryzyka - przykład.pdf

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie reagowania na incydenty

Pomożemy sporządzić raport z określeniem oceny naruszenia wagi.

ocena incydentu naruszenia danych - przykład.pdf