KATALOG USŁUG

AUDYT

Prowadzenie audytów wewnętrznych jest nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skutecznym sposobem weryfikacji zgodności wdrożonych zasad przetwarzania informacji zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

CONSULTING

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie analizy i szacowania ryzyka z wykorzystaniem oprogramowania RODOprotektor.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie reagowania na incydenty. Pomożemy sporządzić raport z określeniem oceny naruszenia wagi przy wykorzystaniu oprogramowania RODOprotektor.

OUTSOURCING

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Podczas współpracy udostępniamy platformę z oprogramowaniem RODOprotektor dedykowanym do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz procedur bezpieczeństwa wdrożonych przez Administratora Danych.

Realizujemy szkolenia dedykowane dla poszczególnych branż zawodowych. Dzielimy się naszym doświadczeniem zawodowym i wiedzą specjalistyczną.

IOD - Audyt, Consulting, Outsourcing

Beata Lewandowska

+ 48 692 432 847
biuro@iodopila.pl