Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, systemy zarzadzania bezpeczeństwem danych to nasza specjalność.  Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu i stosowaniu RODO, KRI, KSC, ISO 27001??? Zadzwoń. Razem będzie łatwiej opanować temat bezpiczeństwa informacji, szacowania ryzyka, planów ciągłości działania i wiele innych tematów.

Opracowanie dokumentacji 

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych etapach zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Sprawdź czy masz poniższe dokumenty. Brakuję któregoś? Napisz do nas pomożemy uzupełnić dokumentację. Jeśli zdecydujesz się na współpracę stałą - opracujemy dokumenty w profesjonalnym systemie RODOprotektor i udzielimy dostepu do systemu.

Dokumentację opracowujemy w oparciu o szereg regulacji branżowych oraz Krajowe Ramy Interoperacyjności, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Normy ISO 27001, 27002, 27005, 22301.


Niezbędna dokumentacja ochrony danych:

Polityka bezpieczeństwa informacji.
Polityka ochrony danych i praw osób, których dane sa przetwarzane.
Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych.
Upoważnienia przetwarzania danych i oświadczenia o zachowaniu poufności.
Rejestr osób upowaznionych do przetwarzania danych.
Rejestr obowiązków informacyjnych.
Rejestr czynności przetwarzania.
Rejestr kategorii danych.
Rejestr udostepnionych informacji.
Rejestr zgód na przetwarzanie danych.
Rejestr umów powierzenia danych i współadministrowania danymi.
Analiza i szacowanie ryzyka wraz z oceną skutków DPIA.
Rejestr incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.
Plan ciągłości działania.


Doświadczenie

Bezpieczeństwem danych zajmujemy się od 2009 roku.

Kwalifikacje

Specjalista w dziedzinie informatyki, administracji, bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO 27001 z akredytacją KSC

Zrealizowane usługi

Wykonano usługi wdrożenia SZBI, szkolenia i audytów dla 360 zadowolonych klientów