Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, systemy zarzadzania bezpeczeństwem danych to nasza specjalność.  Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu i stosowaniu SZBI, RODO, KRI, KSC, ISO 27001??? Zadzwoń. Razem będzie łatwiej opanować temat bezpiczeństwa informacji, szacowania ryzyka, planów ciągłości działania i wiele innych tematów.

Dokumentacja

Potrzebujesz dokumentacji i procedur bezpieczeństwa informacji zgodnej z RODO, KRI, KSC, ISO 27001 ? Jesteś dostawcą usług kluczowych i potrzebujesz nowych procedur?

Szkolenia

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych?

Analiza i szacowanie ryzyka

Potrzebujesz dokumentacji i procedur w zakresie ryzyka w bezpieczeństwie informacji?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Potrzebujesz wdrożyć SZBI lub sprawdzenia zgodności posiadanych procedur z  Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa lub ISO 27001?

Audyty i Konsultacje

Potrzebujesz audytu zgodności procedur z RODO, SZBI lub Krajowymi Ramami Interoperacyjności? 

Outosurcing

Szukasz Inspektora Ochrony Danych lub Pełnomocnika SZBI?

Opracowanie dokumentacji 

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych etapach zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Analiza ryzyka

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie analizy i szacowania ryzyka.

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor, który pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka według metody rozszerzonej wg PN-ISO/IEC-27005 dla każdej czynności przetwarzania. 

Definiowalne mechanizmy ryzyka (prawdopodobieństwo oraz skutek) pozwalają sprostać specyfice każdego podmiotu oraz uwzględnią zakres, cele przetwarzania, rodzaj danych, a także wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe podmiotu.


Szkolenia personelu

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz procedur bezpieczeństwa wdrożonych przez Administratora Danych. Realizujemy szkolenia dedykowane dla poszczególnych branż zawodowych. Dzielimy się naszym doświadczeniem zawodowym i wiedzą specjalistyczną.


Audyt systemów bezpieczeństwa

Prowadzenie audytów wewnętrznych jest nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skutecznym sposobem weryfikacji zgodności wdrożonych zasad przetwarzania informacji zgodnych z RODO, KRI, KSC oraz ISO 27001


Outsourcing i konsultacje

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Podczas współpracy udostępniamy platformę z oprogramowaniem RODOprotektor dedykowanym do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.


Wdrażaniem SZBI oraz procedur RODO zajmujemy sie od roku 2009.

Obsłużyliśmy ponad 1000 zadowolonych klientów.

Nasze atuty to doświadczenie i wysokie kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki i prawa administracyjnego

oraz certyfikacja Audytora wiodącego PN/ISO 27001 z akredytacją KSC.