Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, systemy zarzadzania bezpeczeństwem danych to nasza specjalność.  Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu i stosowaniu RODO, KRI, KSC, ISO 27001??? Zadzwoń. Razem będzie łatwiej opanować temat bezpiczeństwa informacji, szacowania ryzyka, planów ciągłości działania i wiele innych tematów.

Analiza ryzyka

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie analizy i szacowania ryzyka. 

Usługę wykonujemy z wykorzystaniem narzędzia RODOprotektor, który pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka według metody rozszerzonej wg PN-ISO/IEC-27005 dla każdej czynności przetwarzania. 

Definiowalne mechanizmy ryzyka (prawdopodobieństwo oraz skutek) pozwalają sprostać specyfice każdego podmiotu oraz uwzględnią zakres, cele przetwarzania, rodzaj danych, a także wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe podmiotu.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na wsparciu w procesie reagowania na incydenty. 

Pomożemy sporządzić raport z określeniem oceny naruszenia wagi.

 

Doświadczenie

Bezpieczeństwem danych zajmujemy się od 2009 roku.

Kwalifikacje

Specjalista w dziedzinie informatyki, administracji, bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO 27001 z akredytacją KSC

Zrealizowane usługi

Wykonano usługi wdrożenia SZBI, szkolenia i audytów dla 360 zadowolonych klientów