Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, systemy zarzadzania bezpeczeństwem danych to nasza specjalność.  Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu i stosowaniu SZBI, RODO, KRI, KSC, ISO 27001??? Zadzwoń. Razem będzie łatwiej opanować temat bezpiczeństwa informacji, szacowania ryzyka, planów ciągłości działania i wiele innych tematów.

Audyt systemów bezpieczeństwa

Prowadzenie audytów wewnętrznych jest nieodłącznym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skutecznym sposobem weryfikacji zgodności wdrożonych zasad przetwarzania informacji zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prowadzimy audyty zgodności z:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  • Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • PN/ISO 27001

Audyt wstępny obejmuje analizę potrzeb podmiotu oraz wdrożonych zabezpieczeń ochrony informacji pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami. 

Audyt szczegółowy składa się z kilku etapów i obejmuje:

 

Audyt aktywów – procesy przetwarzania, zakres sprzętowy.

Audyt wdrożonej dokumentacji – Polityki, procedury, obowiązki informacyjne, zgody, rejestry, umowy powierzenia danych

Audyt wdrożonych zabezpieczeń – analiza zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych, fizycznych

Audyt analizy ryzyka – metodyka analizy i szacowania ryzyka, raporty, ocena skutków

Audyt podmiotów przetwarzających pod względem wdrożonych zabezpieczeń i zgodności z RODO.

Procesy sprawdzenia finalizowane są raportem końcowym, który określa poziom zgodności z wymogami prawa, zalecenia i uwagi zmierzające do zminimalizowania ryzyka oraz usunięcia nieprawidłowości.

 

Każdy z etapów audytu można realizować odrębnie bądź w formie audytu kompleksowego.

 

 

 


Wdrażaniem SZBI oraz procedur RODO zajmujemy sie od roku 2009.

Obsłużyliśmy ponad 1000 zadowolonych klientów.

Nasze atuty to doświadczenie i wysokie kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki i prawa administracyjnego

oraz certyfikacja Audytora wiodącego PN/ISO 27001 z akredytacją KSC.