Audyt to niezależna ocena badanej dziedziny.

Niezbędny element procesu wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji.

 

Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) w oparciu o normę ISO 27001.

.

Audyt wstępny obejmuje analizę potrzeb podmiotu oraz wdrożonych zabezpieczeń ochrony informacji pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami.

 

Audyt dziedzinowy:

Audyt aktywów 

 • analiza procesów przetwarzania,
 • identyfikacja aktywów,
 • identyfikacja właścicieli aktywów,
 • analiza zasobów sprzętowych.

Audyt wdrożonej dokumentacji

 • analiza dokumentacji systemu bezpieczeństwa,
 • analiza wdrożonych procedur,
 • analiza wdrozonych obowiązków informacyjnych,
 • analiza zebranych zgód,
 • analiza rejestrów czynności oraz kategorii przetwarzania,
 • analiza umów powierzenia danych.

Audyt wdrożonych zabezpieczeń

 • analiza zabezpieczeń organizacyjnych,
 • analiza zabezpieczeń technicznych,
 • analiza zabezpieczeń fizycznych.

Audyt analizy ryzyka

 • metodyka analizy i szacowania ryzyka,
 • analiza raportów z audytu,
 • analiza zaleceń poaudytowych,
 • analiza wdrożonych działań naprawczych,
 • analiza oceny skutków.

Audyt podmiotów przetwarzających

 • pod względem wdrożonych zabezpieczeń i zgodności z RODO.

 

Procesy sprawdzenia finalizowane są raportem końcowym, który określa poziom zgodności z wymogami prawa, zalecenia i uwagi zmierzające do zminimalizowania ryzyka oraz usunięcia nieprawidłowości.

 

Każdy z etapów audytu dziedzinowego można realizować odrębnie bądź w formie audytu kompleksowego.

IOD - Audyt, Consulting, Outsourcing

Beata Lewandowska

+ 48 692 432 847
biuro@iodopila.pl