Przejmiemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Zadania realizujemy z wykorzystaniem oprogramowania RODOprotektor.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków IOD.

Podczas współpracy umożliwiamy Państwu dostęp do oprogramowania RODOprotektor dedykowanym do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Główne obowiązki IOD, które możemy przejąć:

- nadzór nad przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

- nadzór nad prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych w tym:

  • rejestrów czynności,
  • rejestru osób upowaznionych do przetwarzania danych,
  • rejestru incydentów,
  • rejestru udostepnionych danych,
  • rejestru umów powierzenia,
  • rejestru obowiązków informacyjnych,

- wsparcie w procesie aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa informacji,

- nadzór nad przebiegiem udostępniania dokumentów, w których znajdują się dane osobowe,

- prowadzenie szkolenia pracowniczego o ochronie danych osobowych,

- prowadzenie audytów wewnętrznych w obrębie ochrony danych osobowych,

- wsparcie przy opracowaniu procedur i wewnętrznych instrukcji związanych z ochroną danych osobowych,

- współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,

IOD - Audyt, Consulting, Outsourcing

Beata Lewandowska

+ 48 692 432 847
biuro@iodopila.pl