Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, systemy zarzadzania bezpeczeństwem danych to nasza specjalność.  Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu i stosowaniu SZBI, RODO, KRI, KSC, ISO 27001??? Zadzwoń. Razem będzie łatwiej opanować temat bezpiczeństwa informacji, szacowania ryzyka, planów ciągłości działania i wiele innych tematów.

Outsourcing i konsultacje

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków 

Inspektora Ochrony Danych lub Pełnomicnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Podczas współpracy udostępniamy platformę z oprogramowaniem RODOprotektor dedykowanym do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
Główne obowiązki, które możemy przejąć:

• nadzór nad przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, 

• nadzór nad prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych,  

• wsparcie w procesie aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa informacji,

• nadzór nad przebiegiem udostępniania dokumentów, w których znajdują się dane osobowe,    

• prowadzenie szkolenia pracowniczego o ochronie danych osobowych,  

• prowadzenie audytów wewnętrznych w obrębie ochrony danych osobowych,   

• wsparcie przy opracowaniu procedur i wewnętrznych instrukcji związanych z ochroną danych osobowych.   


Otrzymają Państwo dostęp do aplikacji RODOprotektor, która wspiera administratorów danych we wdrożeniu i realizacji obowiązków RODO, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.  

System RODOprotektor to nowoczesne rozwiązanie wspierające Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych w procesie zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych, zgodnie z art.5 RODO uwzględniając wymagania wynikające z wielu regulacji prawnych takich jak:  

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Z wykorzystaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z norm:  

PN ISO/IEC 27001  

PN ISO/IEC 27002  

PN ISO/IEC 27005  

System pozwala prowadzić wszystkie wymagane rejestry, obsługuje proces nadawania uprawnień do systemów, postępowanie i ewidencjonowanie incydentów z ocena naruszenia wagi, oraz realizowanie obowiązku analizy ryzyka pod względem atrybutów dostępności, poufności i integralności.  

Zaufały nam podmioty podmioty publiczne, stowarzyszenia, spółki i przedsiębiorcy - zaufaj nam i Ty.

Wdrażaniem SZBI oraz procedur RODO zajmujemy sie od roku 2009.

Obsłużyliśmy ponad 1000 zadowolonych klientów.

Nasze atuty to doświadczenie i wysokie kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki i prawa administracyjnego

oraz certyfikacja Audytora wiodącego PN/ISO 27001 z akredytacją KSC.