Outsourcing


Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków IOD.

Podczas współpracy udostępniamy platformę z oprogramowaniem RODOprotektor dedykowanym do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Główne obowiązki IOD, które możemy przejąć:

• nadzór nad przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, • nadzór nad prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, 

• wsparcie w procesie aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa informacji, 

• nadzór nad przebiegiem udostępniania dokumentów, w których znajdują się dane osobowe, 

• prowadzenie szkolenia pracowniczego o ochronie danych osobowych, 

• prowadzenie audytów wewnętrznych w obrębie ochrony danych osobowych, 

• wsparcie przy opracowaniu procedur i wewnętrznych instrukcji związanych z ochroną danych osobowych.

Otrzymają Państwo dostęp do aplikacji RODOprotektor, która wspiera administratorów danych we wdrożeniu i realizacji obowiązków RODO, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych.

System RODOprotektor to nowoczesne rozwiązanie wspierające Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych w procesie zarządzania dokumentacją ochrony danych osobowych, zgodnie z art.5 RODO uwzględniając wymagania wynikające z wielu regulacji prawnych takich jak:

•             Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Z wykorzystaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z norm:

PN ISO/IEC 27001

PN ISO/IEC 27002

PN ISO/IEC 27005

System pozwala prowadzić wszystkie wymagane rejestry, obsługuje proces nadawania uprawnień do systemów, postępowanie i ewidencjonowanie incydentów z ocena naruszenia wagi, oraz realizowanie obowiązku analizy ryzyka pod względem atrybutów dostępności, poufności i integralności.

Zaufały nam podmioty podmioty publiczne, stowarzyszenia, spółki i przedsiębiorcy.